Przejdź do treści

BonJour! Zwiększanie umiejętności krytycznego korzystania z mediów przez osób starszych poprzez edukację cyfrową i dziennikarstwo

BonJour! Zwiększanie umiejętności krytycznego korzystania z mediów przez osób starszych poprzez edukację cyfrową i dziennikarstwo

Tak nazywa się projekt, który Fundacja Rozwoju Edukacji Dorosłych uruchamia wspólnie z partnerami z Włoch, Portugalii, Austrii i Polski.

Docelowymi odbiorcami projektu będą edukatorzy dorosłych i seniorów oraz, dorośli 55+ i starsi uczniowie.

Projekt przewiduje:

  • Analiza potrzeb edukacyjnych seniorów w zakresie edukacji medialnej
  • Szkolenia dla edukatorów medialnych dla osób starszych
  • Szkolenia dla seniorów: krytyczne myślenie i umiejętności ICT poprzez umiejętność korzystania z mediów
  • Opracowanie podręcznika i wytycznych dla edukatorów medialnych
  • Zwiększenie kompetencji medialnych i cyfrowych osób starszych poprzez opracowanie programu nauczania dla seniorów i platformy e-learningowej
  • Działania pilotażowe dla seniorów: osoby starsze stają się TWÓRCAMI mediów i treści cyfrowych.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2024 r. i potrwa do grudnia 2025 r.

IFAE będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń dla edukatorów, a także szeregu warsztatów z zakresu kompetencji medialnych dla osób starszych.