Przejdź do treści

BonJour: partnerzy spotkali się, aby zaplanować swoją pracę na 2024 rok.

Uzgodnienie treści i terminów kluczowych działań było głównym celem spotkania w ramach projektu „BonJour! Podnoszenie kompetencji medialnych osób dorosłych poprzez edukację cyfrową i dziennikarstwo”, które odbyło się w marcu w Lecce (Włochy).

Spotkanie zostało zorganizowane przez działaczy lokalnej organizacji EduVita.

BonJour: partnerzy spotkali się, aby zaplanować swoją pracę na 2024 rok.

Eksperci IFAE wraz z kolegami z Włoch, Austrii, Turcji, Polski i Portugalii zaplanowali ocenić poziom krytycznego myślenia seniorów, zebrać najlepsze praktyki w edukacji medialnej dla seniorów, przygotować internetową platformę edukacyjną, a także szkolenia dla edukatorów, którzy następnie będą uczyć seniorów kompetencjam medyalnym i dziennikarstwu.

Za ten ostatni element projektu odpowiada IFAE.

W październiku tego roku specjaliści IFAE przeszkolą trenerów z wyżej wymienionych krajów, którzy następnie będą pracować z seniorami w swoich krajach.

Na r. 2025 zaplanowane są szkolenia dla seniorów, a także Festiwal Umiejętności Medialnych w Portugalii.

BonJour: partnerzy spotkali się, aby zaplanować swoją pracę na 2024 rok.

Projekt „Bonjour! Zwiększanie umiejętności krytycznego korzystania z mediów przez osoby starsze poprzez edukację cyfrową i dziennikarstwo” jest wspierany w ramach programu Erasmus+ INDIRE i jest realizowany przez EduVita (Włochy) we współpracy z Fundacją Pro Scientia (Polska), Nazilli Nazhayat (Turcja), My Madeira Island (Portugalia), EBI (Austria) i Międzynarodową Fundacją Rozwoju Edukacji Dorosłych (IFAE).

Photo Peter Mazohl і EduVita